FRANCHISING

Hey Döner yatırım yapmanız için doğru yerin seçiminde bu yöndeki araştırma sonuçlarını ve tecrübesini devreye sokarak rehberlik yapar.Döner Franchise alan yorucu ve karmaşık üretim sistemleri ile değil, zevkli satış işlemleri ile uğraşır. Açılacak mağazanın tasarımı profesyonel mimari ekip tarafından planlanır. Personel ve eğitim desteği Hey Döner tarafından verilir.

Sözleşme süresince bir defaya mahsus olmak üzere franchise bedeli alınır. Reklam katkı payı ve ciro katkı payı alınmamaktadır. Yatırımcının para kazanmasını sağlamak en önemli unsurdur. Kazan Kazan politikamızın işlevini sürdürebilmesi için hem franchise alanın hem de franchise verenin para kazanması gerekmektedir.

Ön Bilgi ve İrtibat : 0532 781 92 49

FRANCHISING FORM